| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Provozně ekonomická fakulta

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

O fakultě

Základní informace

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU v Praze) je vzdělávací a vědecká instituce, která v souladu se zákonem o vysokých školách poskytuje vrcholné univerzitní vzdělání a rozvíjí tvůrčí, vědecké, pedagogické, sociální a kulturní činnosti v duchu národních, demokratických a humanitních tradic. Podílí se na přípravě vysokoškolsky vzdělané inteligence, přispívá k všestrannému rozvoji vzdělanosti.

Základní strategický cíl PEF ČZU v Praze je spjat s upevňováním mezinárodně srovnatelné pozice a konkurenční výhody v rámci ČR a Evropy. Tento strategický cíl je založen na využití jedinečné konjunkturální situace a jeho naplňování vychází z využití vysokého potenciálu pedagogů, zaměstnanců, studentů a kooperujících subjektů.

Z hlediska postavení v konkurenčním prostředí ČR, tzn. v rámci více než dvaceti ekonomických fakult veřejných vysokých škol, patří PEF ČZU v Praze mezi fakulty největší (přes 12000 studentů), nejlepší (v rámci akreditace MŠMT ČR zařazena ve skupině šesti nejlepších ekonomických fakult) a nejžádanější (v posledních letech více než 10000 uchazečů o studium). Bohaté zahraniční styky v oblasti pedagogické a výzkumné charakterizují PEF jako rovnoprávného partnera renomovaných evropských a zámořských univerzit.

Dlouholetá tradice a soustavný rozvoj pedagogické činnosti, vědeckovýzkumné činnosti a zahraničních styků se odrážejí v uznání vysoké úrovně těchto významných oblastí akademické práce formou akreditace oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia a oborů pro habilitační a profesorská řízení.

Kontakt:
PEF ČZU v Praze
Kamýcká 129
165 21  Praha 6 - Suchdol 
page foot