| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Provozně ekonomická fakulta

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Věda a výzkum
Za obsah odpovídá:
doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.
Obsah vytvořil:
Ing. Pavel Brom
Publikováno:
1. 10. 2010
Vizualizace (b)

Věda a výzkum

Popis činnosti

Vědeckovýzkumná činnost

Vědeckovýzkumná činnost představuje jednu z prioritních oblastí Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Pracovníci fakulty se úspěšně zapojují do řešení tuzemských i mezinárodních grantových projektů. V tomto ohledu fakulta spolupracuje s významnými akademickými a výzkumnými organizacemi z Rakouska, Velké Británie, Německa, USA, Francie, Švédska, Švýcarska, Polska, Slovenska a z dalších zemí. Detailní informace o těchto projektech lze najít v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Provozně ekonomická fakulta je pravidelným pořadatelem vědeckých a odborných konferencí, jako jsou Agrární perspektivy nebo ERIE a další.

Provozně ekonomická fakulta má provázaný systém akreditovaných oborů doktorského studia a oborů habilitačního a profesorského řízení.

Na Provozně ekonomické fakultě působí Interní grantová agentura PEF, která zajišťuje organizaci grantové soutěže, která je financována z prostředků určených na podporu specifického vysokoškolského výzkumu.

Administraci vědecké a výzkumné činnosti na PEF zajišťuje Oddělení pro vědu a výzkum.
 
page foot