| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Provozně ekonomická fakulta

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Mezinárodní vztahy
Za obsah odpovídá:
PhDr. Vlastimil Černý, CSc.
Obsah vytvořil:
Ing. Pavel Brom
Publikováno:
13. 7. 2006
Vizualizace (b)

Mezinárodní vztahy

Základní informace

Mezinárodní vztahy

Oblast zahraničních styků PEF ČZU prošla od roku 1990, podobně jako další oblasti působení fakulty, výraznými proměnami. Změny ve vztazích k zahraničí se týkají především:
  • množství styků,
  • počtu těch, kteří na těchto vztazích nějakým způsobem participují,
  • reorientace těchto vztahů do jiných geografických prostředí a odborných (pedagogických/ výzkumných) oblastí ve srovnání s obdobím před rokem 1989.

Za této situace je hlavním cílem PEF v oblasti zahraničních styků udržet a rozvíjet jejich současnou úroveň a zkvalitňovat tyto styky v souladu s dalším rozvojem a zaměřením fakulty.

Při zahraničních aktivitách a vztazích vycházíme ze strategických priorit fakulty v koordinaci se záměry university a z integrální podoby aktivit na fakultě. Prostřednictvím různých forem zahraničních styků usilujeme o udržení jména a pozice mezi nejlepšími ekonomickými fakultami v ČR. Ve vztahu k vnějšímu prostředí bereme v úvahu celkovou společensko-ekonomickou situaci jak v ČR, tak i celkové mezinárodní klima globalizujícího se světa, který si zároveň udržuje výrazné partikulární regionální znaky. Naší snahou tak je, aby zahraniční styky přispěly k upevnění pozice a jména fakulty jako jednoho z významných aktérů v mezinárodním poli podobně orientovaných fakult v především Evropě, ale i mimo ni a aby prospěch z těchto styků pocítili jak naši pedagogové, tak i studenti.

Klíčovým zaměřením v oblasti zahraničních styků PEF se nyní stává posílení posunu od kvantity ke kvalitě, což je trend započatý již v minulosti. Neznamená to, že nevstupujeme do nových vztahů a mezinárodních aktivit, ale z nových záležitostí se soustředíme především na ty, které výrazně napomáhají tomu, abychom posílili svou specifiku danou dimenzemi vyplývajícími z našich studijních programů. Mezinárodní ukotvení v sítích významných fakult podobného zaměření, jako je naše, zvyšuje i naši pozici v rámci ČR.

V zahraničních vztazích v současné době nejsme zdaleka pouze příjemci, ale již delší dobu nabízíme zavedené aktivity orientované na mezinárodní scénu (především studijní obor v angličtině: BSc.:  Bachelor in Economics na Management, Bachelor in Informatics, Bachelor in Business Administration MSc. Master in Economics and Management, Master in Informatics, Master in European Agrarian Diplomacy, a letní školy  Summer Schools)  a umožňujeme naším studentům získat tzv. dvojitý diplom (double degree) ve spolupráci s universitou v nizozemském Wageningen, která v oblasti zemědělství a rozvoje venkova představuje světovou špičku.
Z uvedených slov je zřejmé, že klíčovými aktivitami v oblasti zahraničních styků fakulty směřujícími k podpoře internacionalizace studia i výzkumu jsou:
  • Tříleté bakalářské studijní obory v angličtině
               Bachelor in Economics na Management
               Bachelor in Informatics
               Bachelor in Business Administration
  • Dvouletý magisterský studijní obor v angličtině
               Master in Economics and Management
               Master in Informatics
               Master in European Agrarian Diplomacy
(bližší informace naleznete zde).

  • Letní školy pro americké studenty z Ohio State University, University of Missouri a Kansas State University.
  • Účast v mezinárodních výzkumných projektech.
  • Podpora studentských organizací (jako např. AIESEC, IAAS), jejichž prostřednictvím se do mezinárodních aktivit zapojují další studenti.
  • Utváření sítí s podobnými vysokými školami a fakultami, jako je naše, s cílem podporovat rozvoj mezinárodní spolupráce.
  • Mobilita pedagogů a studentů v rámci programu Lifelong Learning Programme - LLP: HIGHER EDUCATION (ERASMUS) (bližší informace naleznete zde).
 
page foot